Inschrijven

Inschrijven

Om het inschrijfformulier te kunnen lezen heeft u Acrobat Reader nodig. Dit gratis programma kunt u hier downloaden.

Inschrijven van een leerling

Ieder kind, dat de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, mag naar de basisschool. Een kind is evenwel pas leerplichtig als het 5 jaar oud is. De meeste ouders laten hun kind echter al basisonderwijs volgen vanaf het 4e levensjaar. Hiervoor is een officiële inschrijving op een basisschool nodig.

Ouders die een kind hebben, dat in de toekomst wellicht basisonderwijs gaat volgen op de St. Michaëlschool kunnen telefonisch contact opnemen met de school tel. 010-418 10 17.  Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. Na afloop van dit gesprek verzorgt de school een rondleiding. De ouders krijgen dan een beeld hoe de school in de praktijk werkt. Na het oriënterend gesprek ontvangen de ouders een aanmeldingsformulier voor hun kind. Wanneer het formulier ondertekend op school terug is, is de aanmelding officieel en wordt aan de ouders een ontvangstbevestiging van de aanmelding verstuurd.  Hiermee is een toekomstige leerling officieel aangemeld. Aanmelding is te allen tijde mogelijk. Doorgaans melden ouders hun kind tussen de 2e en 3e verjaardag van hun kind aan.
De school hanteert in beginsel geen wachtlijsten voor nieuwe leerlingen. Voor toekomstige 4-jarigen is er altijd plaats. Leerlingen die voor de leerjaren 3 t/m 8 worden aangemeld, worden alleen geplaatst wanneer het leerlingenaantal én de samenstelling van de groep dat toelaat. Voor leerlingen die wegens verhuizing in de wijk komen wonen is er doorgaans wel plaats. Bij aanmelding van leerlingen die om wat voor reden dan ook van basisschool willen veranderen, bv. omdat men ontevreden is over de huidige basisschool, geldt een bijzondere procedure. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de directie van de school. Regel is, dat wij in dit soort gevallen altijd contact opnemen met de betreffende school.

Voor vragen over de aanmelding kunt u te allen tijde contact opnemen met de directie.