Inspectierapport

Op 30 mei heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek verricht.

Uit de samenvatting

De school behaalt uitstekende leerresultaten. Hoewel de school zich opvallend

inspant om de kinderen een uitdagend extra aanbod te geven in de vorm van

projecten e.d., zorgt zij er voor dat de kernvakken steeds centraal blijven staan.

Bestuur, directie en team van de St. Michaëlschool werken in goede harmonie en

onder prima onderwijskundig leiderschap samen om de kwaliteit van de school

verder te verbeteren. De kwaliteitscultuur is uitstekend: de school is

voortdurend en actief bezig zichzelf te ontwikkelen.

De hoofdconclusie

De St. Michaëlschool zorgt voor prima onderwijs. De school heeft grote aandacht

voor de leeropbrengsten bij de kernvakken taal en rekenen. Daarnaast is er een

opvallend breed en innovatief aanbod naast de kernvakken en de kinderen

geven aan dat ze blij zijn met de interessante leeropdrachten, bijvoorbeeld in de

vorm van projecten. De leerlingen van de St. Michaëlschool leren veel en er

heerst een veilig en warm sociaal klimaat.

Het volledige Rapport van bevindingen van het onderzoek treft u hier