Links / RVKO

Links

Vakgebieden

Rekenen De rekenstof voor de groepen 3 t/m 8
Spelling Overzicht spelling groep 4 tot en met 8
 Taal Leerlijnen taal voor groep 4 tot en met 8
Gevarieerde oefenstof voor het basisonderwijs Oefenstof
Lezen Leesoefeningen
De Vreedzame School Vreedzame school blok 1
Vreedzame school blok 2
Vreedzame school blok 3
De stap naar het Voortgezet Onderwijs https://www.schoolkeuzerotterdam.nl/vo/default.aspx

Algemene links

RVKO; de vereniging van scholen, waar ook onze school onder valt www.rvko.nl
Scholen op de kaart  Cijfermatige informatie over de school