Onze visie op onderwijs

Identiteit en visie

Missie

De Michaël is een katholieke basisschool die cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling als nauw verbonden beschouwt om zo optimale ontwikkelingskansen voor elk kind te creëren.

Missiestatement en kernwaarden

We zetten in op een zo hoog mogelijk resultaatsniveau, daarbij uitgaand van individuele aanleg en mogelijkheden van kinderen. Dit doen we in een uitdagende en gestructureerde leeromgeving waarbinnen ruimte is voor gedifferentieerd en samenwerkend leren.

Pedagogisch klimaat

Samen met kinderen en ouders werken we aan het creëren van een prettig en veilig leerklimaat. Onze katholieke identiteit geldt daarbij als inspiratiebron. Naast benoemen van kernwaarden leven we deze voor in de dagelijkse omgang, opdat onze leerlingen respect en tolerantie, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen kunnen kweken.

Didactisch handelen

Ons didactisch handelen is gericht op het effectief aanleren van de lesstof. Daarvoor hanteren we een mix van onderwijstechnieken zoals:

 • directe instructiemodel
 • differentiatie (op eigen niveau)
 • zelfstandig leren (taakgerichtheid)
 • coöperatief leren (samenwerkend)
 • ontdekkend leren (door doen)

Om te kunnen zien of elk kind zich naar vermogen goed ontwikkelt bewaken we de doorgaande lijn vanaf de start in groep 1 tot en met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Daarvoor haken we in op individuele leerling- en groepsresultaten die nauwlettend in kaart worden gebracht.

Onze school in relatie tot de ouders

Met de inschrijving van een kind start de relatie tussen ouders en onze school. Vanaf dat moment delen we een wederzijds belang: de optimale ontwikkeling van dit specifieke kind.

Het spreekt vanzelf dat ouders en school hiervoor zullen moeten samenwerken. Dit lukt het beste vanuit:

 • betrokkenheid
 • integriteit
 • bereidheid om te informeren
 • afspraak-is-afspraak attitude

Het team

De Michaëlschool is een lerende organisatie gericht op het behalen van doelen. Daarvoor hebben we een sterk team nodig dat betekent dat wij:

 • de wil hebben om van elkaar, of andere deskundigen te leren
 • goede ideeën met elkaar delen
 • reflecteren op ons handelen
 • elkaar oprechte feedback geven en accepteren
 • ook plezier hebben met elkaar