Overblijven

Overblijven

Via dit formulier kunt u uw kind opgeven voor het overblijven. aanmeldformulier overblijven 2017-2018

 

Op de St. Michaëlschool kunnen leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 tijdens de lunchpauze (12.00 – 13.00 uur) overblijven. De overblijfregeling is uitbesteed aan een externe organisatie. Het overblijven vindt plaats onder directe verantwoordelijkheid van de schooldirectie. De feitelijke organisatie van het overblijven is in handen van Kcal. Deze organisatie heeft vier medewerkers op school geplaatst. Zij coördineren de vrijwilligers en houden toezicht. Ook verzorgen zij sport- en spelactiviteiten. Kinderen eten een half uur met de leerkracht in de groep. Daarnaast gaan ze een half uurtje naar buiten. De school kent twee vormen van overblijven, namelijk het overblijven op vaste dagen door middel van een abonnement en het incidenteel overblijven door middel van een strippenkaart. Een combinatie van beide vormen is ook mogelijk.

Vaste overblijfdagen met een abonnement

U kunt uw kind één of meerdere vaste dagen laten overblijven. Per gezin moet slechts één formulier worden ingevuld. Wijzigingen c.q aanvullingen moeten worden doorgegeven aan de groepsleerkracht.

Hoe betaal ik het overblijven?

U kunt zelf het bedrag uitrekenen dat u de school verschuldigd bent voor het overblijven. Voor een goede afhandeling willen we dat u het formulier zo snel mogelijk aan de leerkracht teruggeeft. Wilt u s.v.p. geen contant geld mee naar school geven en/of contant afrekenen? Graag het geld zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 26 september storten.

Incidenteel overblijven met een strippenkaart

Strippenkaart (10 strippen €30,-)
Ook is het mogelijk dat uw kind af en toe overblijft of overblijft op een andere dag dan de vaste overblijfdagen. Voor deze overblijfmogelijkheid hanteert de school een strippenkaart. Deze kunt u met bovenstaand formulier bestellen. Deze strippenkaart blijft op school (bij de leerkracht). De leerkracht tekent de kaart af zodra uw kind een keer incidenteel overblijft. Zodra de strippenkaart bijna vol is, krijgt u via uw kind een briefje mee om een nieuwe kaart te bestellen.